top of page
HulstWebback1_edited.jpg
Amadeus
April 2005

Het verhaal van Wolfgang Amadeus Mozart wordt ons ‘opgebiecht’ door zijn rivaal, de hofcomponist in Wenen, maestro Antonio Salieri. Wanneer Mozart in 1781 naar Wenen komt, komt Salieri in aanraking met Mozart en zijn muziek. Salieri vraagt zich af waarom God een onverantwoordelijk, brutaal en speels persoon als Mozart zo’n groot en goddelijk muzikaal talent heeft gegeven. Zijn hele leven streeft hijzelf tevergeefs deze muzikale perfectie na. Uit jaloersheid en om zich te wreken tegenover God gebruikt Salieri zijn invloed op het hof om Mozart op alle mogelijke en slinkse manieren tegen te werken. Maar het drijft hem tot waanzin, want tegelijkertijd beseft hij dat Mozart een muzikaal genie is en bewondert hij elk muziekstuk van hem. Het losbandig leven brengt Mozart steeds dieper in de problemen. Wanneer Mozarts vader overlijdt, ziet Salieri in Mozarts nieuwste opera Don Giovanni als enige de nog steeds aanwezige kwellende invloed van Mozarts vader. Salieri ziet zijn kans om Mozart met een duivels plan te vernietigen en wraak te nemen op God.

bottom of page